TOKİ’den ucuz konut ve iş yeri ihalesi! İşte şartlar…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ihaleyle konut satışına başlıyor. 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri için açılacak olan ihale 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İhaleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. Başka bir deyişle TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek.

Alıcılar konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Konutlar için açık artırma 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe ve Samsun Toybelen’de satışa sunulan iş yerleri için 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. İhaleler saat 10.30’da başlayacak.

Açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr)teklif verilebilecek.

43 İLDE KONUT

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

17 İLDE İŞ YERİ

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

KATILIM TEMİNATI 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Müzayedeye çıkan ve muhammen bedeli 599.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli600.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli1.500.000 – 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, muhammen bedeli5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 400.000.-(Dörtyüzbin) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor. Müzayede sonucunda ev ya da iş yeri alınamazsa teminatlar iade ediliyor.

İNTERNETTEN MÜZAYEDEYE KATILACAKLAR DİKKAT

İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılmak için bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri 29 aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabilecekler. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacak. (10.10.2023 Saat: 10.30)

AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ NASIL İŞLEYECEK?

Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemi olacak. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalacak. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenecek. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilecek. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmeyecek.

MÜZAYEDE KAZANILIRSA NE OLUR?

Verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 iş günü içerisinde Emlak Yönetim tarafından İdareye teslim edilecek. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 83 2607 98) no.lu TL hesabına yatırılacak. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecek. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecek. En yüksek teklif sahiplerine mücbir sebepler dışında süre uzatımı verilmeyecek. Mücbir sebepler, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerden ibaret olacak. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım teminatını iade alabilecek. İdare, 2886 sayılı 88 yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbest olacak. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecek. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, vb. herhangi bir talep hakkı bulunmayacak.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN ALACAK

Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlı olacaklar. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecek. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayabilecek. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecek. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacak. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklar.)

1 YIL SATILAMAYACAK

Konutlar; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecek.

* Muhammen bedel; tahmin edilen ya da oranlanan anlamına gelir. İhale yolu ile satışı planlanan taşınmaz veya taşınır malın, piyasa şartlarına göre bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değerini ifade eder. İhaleler muhammen bedelin altındaki rakamlarla da sonuçlanabilir.

İŞTE İHALEYLE SATILACAK KONUTLAR VE MUHAMMEN BEDELLERİ

ADANA KARAİSALI’DA 83,67 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.268.188,00
ADANA KARAİSALI’DA 84,11 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.340.421,00
ADANA SARIÇAM’DA 83,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.299.168,00
AFYONKARAHİSAR DİNAR’DA 100,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.233.043,00
AFYONKARAHİSAR DİNAR’DA 100,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.198.872,00
AFYONKARAHİSAR DİNAR’DA 85,72 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.019.383,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 107,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.490.510,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 85,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.004.077,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 85,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.156.964,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 85,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.066.059,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 101,88 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.590.266,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 104,19 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.995.375,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 101,88 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.553.568,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 101,88 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.590.266,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 101,88 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.590.266,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 85,82 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.674.399,00
AFYONKARAHİSAR MERKEZ’DE 81,52 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺834.517,00
AKSARAY SULTANHANI’DA 101,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.266.986,00
AKSARAY SULTANHANI’DA 86,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.110.589,00
AKSARAY SULTANHANI’DA 86,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.186.679,00
ANKARA ALTINDAĞ’DA 117,66 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.762.500,00
ANKARA AYAŞ’TA 93,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.220.714,00
ANKARA GÖLBAŞI’DA 93,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.706.153,00
ANKARA KAHRAMANKAZAN’DA 74,76 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.078.244,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 116,44 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.716.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 118,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.431.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 116,44 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.288.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 118,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.716.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 118,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.392.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 118,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.444.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 118,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.392.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 136,93 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.028.000,00
ANKARA KEÇİÖREN’DE 136,93 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.028.000,00
ANKARA MAMAK’TA 74,80 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.352.000,00
ANKARA MAMAK’TA 74,80 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.430.000,00
ANKARA MAMAK’TA 158,22 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.890.678,00
ANKARA MAMAK’TA 158,22 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.884.934,00
ANKARA MAMAK’TA 158,96 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.690.667,00
ANKARA MAMAK’TA 80,70 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.666.314,00
ANKARA MAMAK’TA 156,62 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.757.214,00
ANKARA MERKEZ’DE 94,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.507.589,00
ANKARA POLATLI’DA 135,37 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.792.464,00
ANKARA POLATLI’DA 75,06 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.100.219,00
ANKARA SİNCAN’DA 119,42 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.520.847,00
ANKARA SİNCAN’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺724.641,00
ANKARA SİNCAN’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺738.742,00
ANKARA SİNCAN’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺779.308,00
ANKARA SİNCAN’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺721.098,00
ANKARA YENİMAHALLE’DE 130,09 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.366.000,00
BALIKESİR BALYA’DA 85,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺993.943,00
BALIKESİR BALYA’DA 85,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.041.795,00
BALIKESİR GÖNEN’DE 81,52 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.066.239,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 66,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.041.910,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 66,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺977.523,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 64,32 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺999.223,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 64,32 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺946.926,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 64,32 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.003.253,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 64,32 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺943.650,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 66,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.095.013,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 66,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.025.400,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 66,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺948.445,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.132.433,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.250.901,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.197.797,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.197.729,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.184.760,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.196.673,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.302.144,00
BALIKESİR MERKEZ’DE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.171.482,00
BATMAN MERKEZ’DE 75,11 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.058.500,00
BOLU SEBEN’DE 76,81 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.060.134,00
BURSA İNEGÖL’DE 86,63 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.026.777,00
DENİZLİ BULDAN’DA 84,50 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.098.691,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 102 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.283.020,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 87,07 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.221.425,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 87,07 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.168.920,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 87,07 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.104.062,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 87,07 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.104.062,00
DENİZLİ GÜNEY’DE 87,07 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.104.062,00
DENİZLİ IRLIGANLI’DA 106,63 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.439.178,00
DENİZLİ MERKEZ’DE 120,18 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.083.510,00
DENİZLİ MERKEZ’DE 84,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.213.820,00
DENİZLİ MERKEZ’DE 84,04 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.346.670,00
DENİZLİ MERKEZEFENDİ’DE 94,21 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.573.229,00
DİYARBAKIR KAYAPINAR’DA 85,30 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.100.000,00
DİYARBAKIR KAYAPINAR’DA 85,30 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.250.000,00
ELAZIĞ MERKEZ’DE 75,90 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.022.051,00
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.000.709,00
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’DA 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.085.120,00
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR’DA 86,92 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.073.494,00
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR’DA 86,92 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.073.494,00
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR’DA 86,92 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.260.267,00
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI’DA 93,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.421.126,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 105,37 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.105.757,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.037.572,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.211.946,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.211.946,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.003.455,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.128.549,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.249.853,00
GÜMÜŞHANE MERKEZ’DE 84,83 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.139.922,00
ISPARTA AKSU’DA 87,47 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.129.115,00
İSTANBUL PENDİK’TE 61,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.900.000,00
İZMİR BERGAMA’DA 126,50 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.955.876,00
İZMİR KEMALPAŞA’DA 87,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.272.408,00
İZMİR KEMALPAŞA’DA 128,93 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.951.963,00
İZMİR MENEMEN’DE 81,52 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.304.314,00
İZMİR TORBALI’DA 88,49 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.425.606,00
KARABÜK SAFRANBOLU’DA 75,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.145.279,00
KARS MERKEZ’DE 106,63 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.272.553,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 96,19 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.310.400,00
KASTAMONU AĞLI’DA 104,16 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.562.392,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 97,27 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.478.199,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 94,73 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.409.087,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 97,27 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.462.534,00
KASTAMONU MERKEZ’DE 101,49 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.574.027,00
KAYSERİ DEVELİ’DE 78,62 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.226.168,00
KAYSERİ MELİKGAZİ’DE 105,99 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.780.619,00
KAYSERİ MELİKGAZİ’DE 84,43 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.300.000,00
KAYSERİ MELİKGAZİ’DE 64,71 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺960.000,00
KIRIKKALE ÇELEBİ’DE 85,01 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.170.408,00
KIRIKKALE DELİCE’DE 101,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.327.443,00
KIRIKKALE DELİCE’DE 101,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.281.888,00
KIRŞEHİR MERKEZ’DE 86,28 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.231.467,00
KİLİS MERKEZ’DE 85,86 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.458.241,00
KOCAELİ İZMİT’TE 84,43 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.949.340,00
KONYA AKÖREN’DE 75,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.036.077,00
KONYA AKÖREN’DE 75,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.263.610,00
KONYA AKÖREN’DE 75,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.036.077,00
KONYA AKÖREN’DE 75,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺992.049,00
KONYA AKÖREN’DE 75,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.108.312,00
KONYA AKÖREN’DE 114,17 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.446.798,00
KONYA CİHANBEYLİ’DE 102 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.535.037,00
KONYA CİHANBEYLİ’DE 85,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.285.508,00
KONYA HALKAPINAR’DA 82,18 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.027.289,00
KONYA MERAM’DA 81,75 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.420.387,00
KONYA MERAM’DA 75,08 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.191.644,00
KONYA MERAM’DA 64,71 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺979.210,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR’DA 92,51 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.243.958,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 84,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.042.963,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 84,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.050.462,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 84,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.260.382,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 142 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.824.438,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 133,34 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.530.144,00
KÜTAHYA MERKEZ’DE 133,34 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.530.144,00
MALATYA MERKEZ’DE 75,52 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.180.874,00
Muhammen Bedel
₺1.190.744,00
MANİSA KIRKAĞAÇ’TA 85,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.064.898,00
MANİSA SALİHLİ’DE 81,52 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.094.857,00
MANİSA YUNUSEMRE’DE 113,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.768.000,00
MERSİN ANAMUR’DA 84,63 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺999.868,00
MERSİN ERDEMLİ’DE 136,95 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.885.205,00
MUŞ MERKEZ’DE 85,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.257.152,00
NEVŞEHİR MERKEZ’DE 75,38 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.228.696,00
NİĞDE ALTUNHİSAR’DA 83,68 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.044.751,00
NİĞDE ALTUNHİSAR’DA 100,65 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.207.820,00
OSMANİYE MERKEZ’DE 83,67 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.124.139,00
SAKARYA ADAPAZARI’DA 62,34 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺820.178,00
SAKARYA ADAPAZARI’DA 62,34 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺810.420,00
SAKARYA ADAPAZARI’DA 88,79 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.444.715,00
SAKARYA ADAPAZARI’DA 86,58 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.179.501,00
SAMSUN CANİK’TE 95,88 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.516.632,00
SAMSUN İLKADIM’DA 174,94 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.914.569,00
SAMSUN İLKADIM’DA 174,94 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.914.569,00
SAMSUN İLKADIM’DA 174,94 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.914.569,00
SAMSUN İLKADIM’DA 174,94 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.914.569,00
SAMSUN LADİK’TE 75,10 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺976.297,00
SİİRT KURTALAN’DA 86,97 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.377.077,00
SİVAS GÜRÜN’DE 84,96 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.104.377,00
SİVAS MERKEZ’DE 86,32 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.357.888,00
SİVAS MERKEZ’DE 100,87 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.499.108,00
SİVAS MERKEZ’DE 87,02 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.149.852,00
SİVAS MERKEZ’DE 87,02 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.149.852,00
SİVAS MERKEZ’DE 55,86 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺667.902,00
SİVAS MERKEZ’DE 110,35 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.554.750,00
SİVAS YILDIZELİ’DE 90,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺898.679,00
SİVAS YILDIZELİ’DE 91,97 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.537.248,00
SİVAS YILDIZELİ’DE 91,97 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.412.252,00
SİVAS YILDIZELİ’DE 90,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺898.679,00
ŞANLIURFA AKÇAKALE’DE 86,84 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.008.046,00
ŞANLIURFA MERKEZ’DE 73,81 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.167.180,00
TEKİRDAĞ MERKEZ’DE 64,69 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺875.167,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.418.492,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.418.492,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 123 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.680.476,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 117,4 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.620.336,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 117,4 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.620.336,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 228,7 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.982.987,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 123,17 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.684.181,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 117 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.611.408,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.398.644,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.398.644,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 124,4 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.710.986,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 121,6 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺2.701.423,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.398.644,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 191 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.398.644,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 190,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.277.068,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 190,91 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.277.068,00
UŞAK EŞME’DE 76,12 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.167.419,00
UŞAK MERKEZ’DE 84,50 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.142.590,00
VAN MERKEZ’DE 119,60 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.315.600,00
YOZGAT SARAYKENT’TE 86,92 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.105.698,00
YOZGAT SARAYKENT’TE 87,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.192.702,00
YOZGAT SARAYKENT’TE 87,98 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.119.182,00
YOZGAT SARIKAYA’DA 109,64 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺1.754.089,00
AFYONKARAHİSAR DİNAR’DA 161,84 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.750.000,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 33,12 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.117.500,00
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR’DA 33,12 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.117.500,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 50,85 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.174.800,00
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA’DA 41,72 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.900,00
ANKARA HAYMANA’DA 103,90 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.483.250,00
ANKARA HAYMANA’DA 103,90 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.483.250,00
ANKARA HAYMANA’DA 103,90 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.483.250,00
ANKARA HAYMANA’DA 103,90 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.483.250,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 63,98 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.545.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 67,81 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.830.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 49,60 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.240.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 67,81 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.830.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 174,82 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.412.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 174,38 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.220.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 174,82 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.412.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 174,38 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.412.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 35,60 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺997.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 61,58 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.723.750,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 61,55 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.723.750,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 35,61 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺997.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 35,64 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.181.250,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 61,15 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.030.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 61,24 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.038.750,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 35,28 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.172.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 72,04 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.260.000,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 70,30 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.242.500,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 52 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺901.250,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 52 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺901.250,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 70,30 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.233.750,00
BALIKESİR ALTIEYLÜL’DE 72,04 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.260.000,00
DENİZLİ ÇAL’DA 56 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺560.000,00
ELAZIĞ MERKEZ’DE 238,62 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.585.000,00
GİRESUN ALUCRA’DA 81,20 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺750.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 100,98 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.886.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 65,15 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.486.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 156,70 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺6.269.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 160,70 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺6.885.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 189,48 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺6.037.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 143,73 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.112.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 189,48 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺6.037.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 150,19 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.350.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 77,84 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.441.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 62,62 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.734.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 159 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.926.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 150,19 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.350.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 77,84 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.441.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 62,62 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.734.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 159 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.704.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 125,90 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.682.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,09 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.575.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,09 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.575.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 62,77 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.870.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,45 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.696.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,45 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.696.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,45 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.696.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 60,45 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.696.000,00
İSTANBUL ESENLER’DE 63,13 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.816.000,00
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN’DA 52 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.040.000,00
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN’DA 52 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.040.000,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 123,92 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.123.000,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 123,92 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.123.000,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 123,92 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.123.000,00
KASTAMONU AZDAVAY’DA 123,92 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺3.123.000,00
KIRŞEHİR KAMAN’DA 46 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺570.000,00
KONYA YALIHÜYÜK’TE 79,28 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺790.000,00
KÜTAHYA SİMAV’DA 32,44 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺778.000,00
KÜTAHYA SİMAV’DA 32,23 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺774.000,00
KÜTAHYA SİMAV’DA 32,44 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺778.000,00
SAKARYA KOCAALİ’DE 49,61 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.032.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.400.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.610.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.840.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.640.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
TEKİRDAĞ ÇORLU’DA 33,49 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.644.000,00
TEKİRDAĞ ÇORLU’DA 46,08 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.259.000,00
TEKİRDAĞ ÇORLU’DA 97,04 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.145.000,00
TRABZON MAÇKA’DA 88 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.771.000,00
TRABZON MAÇKA’DA 88 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.771.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 42,67 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.024.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 58,43 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.416.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 58,43 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.416.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 42,67 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.024.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 42,67 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.024.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 58,43 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.416.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 58,43 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.416.000,00
KARS SARIKAMIŞ’TA 42,67 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺1.024.000,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 228,1 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.967.290,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 228,6 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.980.371,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 228 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.964.674,00
TRABZON ORTAHİSAR’DA 226,6 M² KONUT
Muhammen Bedel
₺5.980.371,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.600.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.600.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.640.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.650.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.600.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.640.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.840.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.840.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.000.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.000.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.000.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.610.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.600.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.640.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.650.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.720.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.540.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.710.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.560.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.560.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.560.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.560.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.560.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.000.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.200.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.200.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.160.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.580.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.200.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.820.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.160.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.260.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.000.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.420.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.960.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺4.620.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.610.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.440.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.600.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.640.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.460.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 100 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺2.650.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.380.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00
SAMSUN İLKADIM’DA 200 M² İŞ YERİ
Muhammen Bedel
₺5.040.000,00

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx