Hakaret etmeden evvel bir kere daha düşünün: Tokat etkisi!

Beyin hakkında onlarca araştırma ve çalışma yapılıyor. Kimi bilim insanları beynin direkt kimyasına odaklanıyor, kimiyse daha fazla yabancı lisan öğrenebilen insanların beyin kıvrımlarını inceliyor. Bu araştırmada ise Hollandalı lisan araştırmacısı Marijn Struiksma ve meslektaşları, insan beyninin haraketlere, iltifatlara yahut nötr edilen kelamlara nasıl reaksiyon verdiğine odaklanıldı. 

Independent Türkçe’de yayımlanan haberde, birinci olarak, araştırmaya kaydolan 79 bayan gönüllünün baş derisine elektrotlar yerleştirildi. Sonra iştirakçiler, hayali bir erkek tarafından hakaretlere maruz bırakıldı.

Hakaret içerikli kelamların iştirakçilerin zihinleri üzerindeki tesiri, beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesiyle değerlendirildi. Emsal halde, iştirakçilerin iltifatlar karşısındaki beyin aktivitesi de elektrotlar aracılığıyla ölçüldü.

Bilimsel mecmua Frontiers in Communication’da yayımlanan bulgular, hakaretlerin beyin aktivitesinde iltifatlardan daha büyük bir hareketlilik yarattığını ortaya koydu. 

Hakaret karşısında beyin aktiviteleri son derece süratli ortaya çıktığından, araştırmacılar ağır kelamların beyinde “tokat tesiri yarattığını” tabir etti. Dahası hakaretin kime yöneltildiği de dinleyicilerin beyninin ön kısmında meydana gelen bu aktivitede değişikliğe neden olmadı.

Saldırgan sözler beynin her türlü daha fazla dikkatini çekiyor

Ayrıca saldırgan sözler, ne sıklıkla duyulduklarına bakılmaksızın, deney boyunca beynin dikkatini çekmeye devam etti. Araştırma takımı, beynin iltifatlara da en azından elektriksel seviyede istikrarlı bir reaksiyon verdiğini tespit etti.

Deneyde olumlu sözler, daha küçük beyin dalgalarını etkinleştirdi. Lakin araştırmacıların beklediğinin tersine bunlar vakitle azalmadı ve bir çeşit doygunluğa ulaştı.

Bulgular, beynin olumsuz olaylara, olumlu tecrübelerden daha fazla odaklanmasının en değerli nedenlerinden birini gözler önüne seriyor. 

Öte yandan araştırma grubu, deneyin çok küçük bir kitle üzerinde yapıldığını ve iştirakçilerin tamamının bayanlardan oluştuğunu vurguladı. Bu da elde edilen sonuçların ileri araştırmalarla desteklenmesi gerektiği manasına geliyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.