Asit yağmuru nedir, neden olur? Asit yağmuru zararları

Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit azot dioksit ve karbondioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Asit yağmurları toprağın kimyasal ve biyolojik yapısını etkilemektedir.

NEDEN OLAN KİRLETİCİLER

Kükürt Oksitler (SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksittir (SO2). Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan atmosfere karışmaktadır. Evlerde ısınma ve endüstriyel amaçlı fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanımı sonucu atmosfere sürekli emisyon verilmektedir. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla kurulan termik santrallerden meydana gelmektedir.

Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek, nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışını artırır.

ASİT YAĞMURU ZARARLARI

Asit yağmurları yoğun kirlilik olan bölgelerde canlı ve cansız hayata zarar verebildiği gibi, rüzgar gibi etkenlerle taşınarak daha uzak bölgelere de zarar verebilir.

Ormanlar ve binalar üzerinde önemli zararlara neden olmaktadır. Ayrıca yer altı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açmaktadırlar.

Balık ve bitki ölümlerine, binaların aşındırıcı etki ile zarar görmesine, ağır metal ve nitrat benzeri kirleticiler, kolaylıkla yer altı sularına yayılarak kirlenmesine neden olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir